МИЙТИНГ на PTG Продажби

На 19-22.01.2021 имахме годишна среща по продажбите на Полска текстилна група. Споделихме нашите преживявания, планове за бъдещето и обобщихме последната година. Беше чудесна възможност да споделяме прозрения и идеи, които позволяват да се гледа с надежда за следващите месеци и години. В този случай специални благодарности се дължат на тези, които не са били лично на срещата, но чиито предложения и мнения задават тона за цялото събитие. Говорим за нашите клиенти, които поздравяваме, опитвайки се да превърнем заключенията от срещата в особени усилия в цяла Европа и извън нея.