Описание:

GAUKE е изчерпателен комплект за първа помощ, който съдържа широк набор от основни елементи за незабавна медицинска помощ. Комплектът включва набор от пластири за превръзка, лична превръзка, превързочна лента, аварийно одеало, превръзка, еластична превръзка, компрес, напоена кърпа, триъгълна превръзка, ножица, винилови ръкавици и медицинска маска за еднократна употреба. Съответствието със стандарти като DIN 13019-E, DIN 13151-G/K/M, DIN 13019-A, DIN 13168-D, DIN 58279-A, DIN EN 455, EN 14683 Type I и DIN 13152-A свидетелства за високия стандарт на качество и ефективност на комплекта за първа помощ GAUKE. Този комплект съдържа всичко необходимо за оказване на първа помощ в различни ситуации. Комплектът за първа помощ GAUKE осигурява не само набор от спешни принадлежности, но и увереността да реагирате бързо и ефективно на спешни медицински случаи, когато е необходимо. Ако за вас е приоритет да сте в безопасност и да сте здрави в случай на спешна или аварийна ситуация, комплектът за първа помощ GAUKE е незаменимо оборудване за дома, офиса, автомобила или при пътуване.


Стандарт:

DIN 13019-E
DIN 13151-G/K/M
DIN 13019-A
DIN 13168-D
DIN 58279-A
DIN EN 455
EN 14683 Тип I
DIN 13152-A

Опаковане:

10 бр. /картон

Допълнителна информация: