Фирмено обучение

Миналогодишните пандемични ограничения взеха своите такси за всички. Дълго време не успяхме да се срещнем нито с нашите Партньори, нито в собствената ни международна група. Ние сме още по-доволни, че успяхме най-накрая да се срещнем с толкова много и да обобщем постиженията си заедно. Това лято екипът на PGT се срещна като част от обучението в Гижицко. Беше наистина интензивно време Ние се връщаме към по-нататъшни дейности с нови сили и идеи.