Тъкани за забавяне на горенето

Огнеупорните тъкани се предлагат от Полската текстилна група. Първият въпрос, който идва на ум, е какво е забавител на горенето. Затова бързаме да изясним този въпрос.

Огнезащитни тъкани – какво означава това?

Ако имаме обикновено памучно яке, то може да бъде унищожено, когато влезе в контакт с огън. Ако хвърлим едната в огъня, а до нея огнеупорна, и двете рано или късно ще бъдат напълно унищожени. Разликата обаче е, че в случай на случаен контакт с огън, якето за забавяне на горенето ще се оправи.

И такова действие е необходимо в много професии. Първият, който ми идва на ум, е пожарникар. На първо място, той гаси пожари, но също така премахва последиците от пътнотранспортни произшествия, където трябва да бъде ясно видим през деня и през нощта, за да се избегне случайно удряне и бягане. Работата на пожарникар понякога означава и изваждане на котка от дърво. Всички тези дейности означават, че тази дреха трябва да има много различни свойства. Най-важното от тях е, разбира се, забавяне на горенето. Дългосрочните, мащабни пожари са най-обезпокоителни. След това имате контакт с топлина, огън и дим през цялото време.

Не просто пожарникар

Това обаче не е единствената професия, в която се използва този вид плат. Например, заварчикът също е една от онези професии, при които може да възникне случаен палеж. Нека да разгледаме и служителя на бензиностанцията. Именно на такова специфично място една искра (въпреки многото защити) може да доведе до истински трагедии. Ето защо, когато се работи, където може да възникне случайно запалване, такъв човек трябва да бъде подходящо облечен. Нека да разгледаме и работник на линия с високо напрежение. Той трябва да има подходящо облекло, така че в случай на повреда, като например случаен пожар, да не се притеснява от изгаряния.

Полската текстилна група разполага с огнезащитни тъкани в складовете си, благодарение на които производителите на специализирано облекло могат да въведат и облекла за професии, при които може да възникне контакт с пожар или случайно запалване. Здравословните и безопасни условия на труд винаги трябва да бъдат на най-високо ниво.

Още