Годишна търговска среща на PGT

От 13 до 18 януари 2024 г. се проведе годишното търговско събрание на Полската текстилна група. На него присъстваха служители, чуждестранни търговци и Съветът на директорите. Срещата беше изпълнена с информация за новите продукти, които се предлагат, и за бъдещите планове. Имахме възможност да обменим опит, да обсъдим най-новите тенденции и да анализираме стратегията за развитие на компанията. Срещата също така даде възможност за укрепване на връзките между служителите и за обмяна на опит от различни пазари. Надяваме се, че тези няколко интензивни дни ще доведат до още по-добро сътрудничество, ефективност на екипа и способност да се отговори на най-различните нужди на клиентите.

Ще се видим догодина!